hazırlanmaq

hazırlanmaq
1. «Hazırlamaq»dan məch. Patronlar yoxlanıldı, qumbaralar, pulemyotlar hazırlandı. Ə. Vəl.. // Hazırlıq işləri aparılmaq. Bayrama hazırlanmaq. Qonaqları qarşılamağa hazırlanmaq. – Hələ Novruza və çərşənbələrə hazırlanmaq daha da böyük bir maraq təşkil edərdi. Ç..
2. f. Hazır olmaq, özünü hazırlamaq, hazırlaşmaq. Bayrama hazırlanmaq. – Vaxt keçmişdi, çayçı, dükanının qapılarını içəridən bağlayıb yatmağa hazırlanırdı. S. H.. Məhərrəm cavab vermək üçün hazırlandı. H. N..
3. məch. Qayrılmaq, düzəldilmək. Əlavə çoxlu ehtiyat hissələri hazırlandı. – Bu hissələr hazırlandıqca bir-birinin ardınca zavoda göndərilirdi. H. Seyidbəyli.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • hazırlanma — «Hazırlanmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diş — is. 1. Yeyilən şeyi tutmaq, dişləmək, xırdalamaq və çeynəmək üçün ağızda olan sümük törəmə. Uşağın dişi çıxır. Dişi ağrımaq. Dişi ilə tutmaq. Dişi ilə qoparmaq. Dişi qamaşmaq. Dişlərini xırçıldatmaq. Ağıl dişi – iyirmi yaşdan sonra çıxan axırıncı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hasil — <ər.> 1. sif. kit. Hüsula gələn, vücuda gələn, ortaya çıxan, törəyən. Hasil etmək – 1) almaq, əldə etmək. İzin hasil edəndən sonra Əhməd içəri daxil olub, . . əl əl üstə qoyub, salam məqamında durdu. (Nağıl). <Tağı Xudayar bəyə:> Mən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mühəyya — sif. <ər.> Mövcud olan, hazır olan; mövcud, hazır. Böyük şəhərdə . . dünyanın hər bir neməti, yeməli və içməli qəbilindən . . həməvaxt şəhər əhli üçün mühəyyadır. C. M.. Mühəyya etmək (qılmaq) – hazır etmək, hazırlamaq. <Rəiyyət> bizə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ştamplanmaq — məch. 1. Ştamp (2 ci mənada) vasitəsilə hazırlanmaq. Qazıma qıfıllarının hər iki hissəsinin içiboş şəkildə pəstahısı ştamplanır. Ə. Mustafayev. 2. Ştamp (2 ci mənada) vurulmaq. // məc. Damğa vurulmaq. 3. məc. Basmaqəlib edilmək, tez tələsik,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • açılmaq — f. 1. Qapağı, örtüsü və s. götürülmək, düşmək, açıq hala gəlmək. Qutu açıldı. Qazanın qapağı açıldı. Damın üstü açıldı. Şüşənin ağzı açıldı. Qıfıl açıldı. 2. Aradakı maneə götürülmək, yaxud yox olmaq. Qarlar əridi, dağ kəndlərinə yol açıldı. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəbirlənmək — f. Qabarmaq, kəkələnmək, cürətlənmək; hücum etməyə hazırlanmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çay — 1. is. <çin.> 1. Qurudulmuş yarpaqlarından ətirli içki hazırlanan həmişəyaşıl ağac və ya kol. Çay kolu. Çay plantasiyası. 2. Həmin bitkinin ətirli içki hazırlamaq üçün xüsusi surətdə qurudulmuş yarpaqları. 3. Həmin yarpaqlardan dəmlənib… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çıxmaq — f. 1. Bir yerdən (binadan, otaqdan və s. dən) kənar olmaq, içəridən dışarıya varmaq, getmək, xaric olmaq. Evdən çıxmaq. Kabinetdən çıxmaq. – Çay hazır olanadək mən özümə əlcəklər alım, – deyib Sona otaqdan çıxdı. N. N.. 2. Bir yerə getməyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”